Pluggen bij minerale wolplaten

Omdat de vezels van de steenwol lamellenplaten loodrecht op de gevel staan heeft de plaat een grotere trekkracht en hebben pluggen geen effect. Bij hoge trekkrachten aan de plaat zal de plug nl. door de plaat getrokken worden. Soms wordt bij deze plaat geadviseerd de plug na het aanbrengen van de (verse) wapeningslaag aan te brengen. Bij hoge trekkrachten is het vaak verstandiger normale platen toe te passen. Zelfs dan kan het voorkomen dat geadviseerd wordt de plug aan te brengen nadat het wapeningsweefsel is aangebracht.