Stucprofielen bij dikke systemen op de plaat

Indien het verzinkte hoekprofiel op de plaat moet worden aangebracht dan is dat omdat deze dan zeker volledig in de wapeningslaag wordt ingebed. Hierbij ontstaat er geen holle ruimte achter het hoekprofiel en kan er zich daar geen vocht ophopen en corrosie veroorzaken.

Bij deze wijze van aanbrengen dient er bij krabpleister op gelet te worden dat de uiteindelijke dikte van de pleisterlaag (van buitenkant wapeningslaag tot buitenkant hoekprofiel) ongeveer 8-12 mm wordt. Dit is afhankelijk van de korrelgrootte. Dikkere of dunnere krabpleisterlagen verhogen nl. het risico op scheurvorming.