Stucprofielen bij dikke mortellagen op de wapeningslaag

Als verzinkte stucprofielen op de wapeningslaag moeten worden aangebracht er op letten dat het stucprofiel volledig in de wapeningsmortel wordt ingebed. Als het stucprofiel te lood gesteld wordt dient de isolatielaag ook te lood staan. Indien dit niet het geval is worden de dikteverschillen in de afwerklaag te groot.