2019-11-02

Wapeningslaag aanbrengen

De isolatielaag moet vlak zijn. Zeker omdat de laatste jaren steeds meer supervlakke pleisterlagen gewenst worden XXXX steeds Aanbrengen Gevelisolatie
Isolatieplaten maatvoering
Hechtmortel (bevestigen)
Platen plakken
Pluggen
Stucprofielen en pantserhoeken
Wapeningslaag
Hoe wapeningslaag XXX
Wanneer
Diagonaalstroken
Weefsel aanbrengen
Twee lagen (pantser)weefsel
Twee lagen gewoon weefsel
Maaiveld
Voorstrijklaag
Pleister aanbrengen
Tegels
Steenstrips aanbrengen GOEDE PAGXXX
Arbeidsomstandigheden

ATTENTIE Tekst bewerken

Plaatsing van de steenstrips
De wapeningslaag *) wordt na anbrengen met een vertande kam op dikte gebracht. Op de steenstrips wordt eveneens een dunne laag lijmmortel aangebracht.

*) Onder BRL 1336 zijn er ook systemen geattesteerd waarin geen wapeningsweefsel hoeft te worden toegepast.

De steenstrips worden van