Diagonaalstroken

Bij sommige systemen moeten z.g. diagonaalstroken van ongeveer 300 x 300 mm worden aangebracht voordat de wapeningslaag is aangebracht.

Bij andere systemen wordt voorgeschreven dat deze op de wapeningslaag moeten worden aangebracht.

Diagonaalstroken moeten loodrecht op de diagonalen van geveldoorbrekingen zoals kozijnen -maar vergeet aansluitende tuinmuren niet- aangebracht worden.