Twee lagen gewoon weefsel

Indien twee lagen ‘normaal’ wapeningsweefsel wordt gebruikt mag de achterste laag stuikend aangebracht worden.

Indien een pantserweefsel wordt toegepast moet over dit pantserweefsel de ‘normale’ laag weefsel worden aangebracht. Het pantserweefsel moet ‘stuikend’ worden aangebracht en het normale weefsel met de gebruikelijke overlap.