Twee lagen (pantser)weefsel

Ter vermindering van het risico op toevallige of moedwillige beschadiging van het systeem moet op de begane grond, voor zover direct aan de openbare weg gelegen, of op bepaalde plaatsen waar extra kans op beschadiging aanwezig is (bijv. rondom ingangspartijen van flatgebouwen) gebruik worden gemaakt van een extra laag weefsel. Dit kan zijn een pantserweefsel of een extra laag ‘normaal’ wapeningsweefsel.

In de praktijk wordt deze extra weefsellaag nogal eens weggelaten, vaak uit verkeerde zuinigheid.

Indien twee lagen weefsel worden toegepast gaat het om twee bewerkingen en niet om twee weefsels die in een keer worden ingebed.