Wanneer

Indien de isolatieplaten met hechtmortel zijn verlijmd moet ten minste 48 uur en ten hoogste zes weken na het aanbrengen van de isolatieplaten en de hoekprofielen de wapeningslaag worden aangebracht. Indien – bijv. als gevolg van onwerkbaar weer – de tijd tussen het aanbrengen van platen en het aanbrengen van de wapeningsmortel langer duurt dan 6 weken, moet het oppervlak van de platen op advies van de leverancier worden behandeld alvorens de wapeningsmortel wordt aangebracht. Dit omdat anders UV-licht de oppervlakte van de polystyreenlaag enigszins aantast.

Bij steenwolplaten speelt dit uiteraard niet maar moeten deze van stof worden ontdaan.

De wapeningslaag moet op een droge isolatielaag worden aangebracht. Hier goed op letten omdat soms op de isolatielaag condens zit. Vocht dat onder de wapeningslaag wordt opgesloten kan achteraf, bij hogere temperaturen en een hogere dampdichtheid, blazen veroorzaken. Dit is vooral belangrijk bij systemen op basis van cellulair glas afgewerkt met een dispersiegebonden pleister. Dit omdat het vocht zich in de open cellen aan het oppervlak van de cellulair glasplaat kan bevinden en omdat de afwerking zeer dampdicht is.