Anti-Graffitisystemen

Het aanbrengen van anti-graffitisystemen is niet altijd de verstandigste oplossing. Een kostenvergelijking met het reinigen en daarna overschilderen is zeker op zijn plaats.

Indien voor een anti-graffitisysteem gekozen wordt, dient voorzichtig gewerkt te worden. In principe zijn er geen bezwaren tegen welk anti-graffitisysteem dan ook, mits het volgende in acht wordt genomen:

  • het toe te passen middel mag de gevelisolatie niet aantasten (pleister en isolatieplaat);
  • het te gebruiken middel dient een zodanige waterdampdoorlatendheid te hebben dat zich geen vocht achter deze laag kan ophopen;
  • de behandelde gevel zal bij het verwijderen van graffiti vaak worden schoongespoten met een hogedruk spuit. Indien de druk hiervan te hoog is, kan mechanische schade ontstaan.

 

Een door een anti-graffitisysteem veroorzaakte schade zal bijna per definitie niet onder garantie vallen.