Onderhoudstermijn

Het is sterk aan te bevelen de (met kunstharsgebonden sierpleister) gepleisterde gevel over te schilderen zo’n 6 jaar na het aanbrengen van de gevelisolatie. Afhankelijk van de aantasting van de sierpleister, de graad van vervuiling en de graffitigevoeligheid van de buurt en de acceptatie daarvan door de opdrachtgever kan een andere termijn ingeschat worden.

De behandeling houdt veelal het aanbrengen van een nieuwe verflaag in. De termijn van overschilderen is mede afhankelijk van het fabrikaat. Ervaring leert dat vaak erg laat wordt overgegaan tot het behandelen van gevels en wel na zo