2019-11-03

Werkwijze overschilderen

Overschilderen dient na reiniging van de gevel plaats te vinden.

Algenbehandeling: Ondanks dat de alg niet altijd zichtbaar is, kunnen sporen op meerdere plaatsen ingenesteld zijn en is behandeling met een algdodend preparaat aan te bevelen.

Schilderwerk: Materiaal, aantal lagen en laagopbouw in overleg met de fabrikant. De ondergrond dient voordat wordt aangevangen met het aanbrengen van een nieuwe laag absoluut droog te zijn. Zeker in verband met de vooraf toegepaste reiniging onder hoge druk dient hieraan grote aandacht te worden besteed.

Nabehandeling: Achteraf eventueel de gevel waterafwijzend behandelen al dan niet onder toevoeging van algdoder.

Vooraf proefvlakken maken en na droging beoordelen.

Toekomstige algvorming zal nooit met zekerheid kunnen worden voorkomen.