Reinigen

Reinigen van de pleisterlaag met stoom moet worden ontraden omdat stoom door zijn hitte schade veroorzaakt. Uiteraard de gevel niet reinigen met milieuonvriendelijke schoonmaakmiddellen. Toe te passen middelen mogen geen, voor isolatieplaten of pleisters, agressieve stoffen (oplosmiddelen) bevatten. Bij verkeerde behandeling kunnen waterafwijzende componenten uit de pleisterlaag (sneller) verdwijnen.