Plaatselijk reinigen

De meeste normale verontreinigingen zijn met warm water te verwijderen.

Sommige verontreinigingen, zoals stof, roet, olie, vet en uitwerpselen van vogels e.d. zijn te verwijderen met speciale reinigingsmiddelen. Hiervoor zijn bij leveranciers van gevelisolatiesystemen speciale werkomschrijvingen op te vragen.

Indien er sprake is van ongelijkmatige vervuiling (strepen) kunnen, soms kleine, bouwkundige aanpassingen dit voor de toekomst voorkomen.