Schade door onderhoud

Ondeskundig uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden kunnen schade veroorzaken aan de gevelisolatie. Dit kan negatieve invloed hebben op de rechten die voortvloeien uit een eventuele garantieregeling. Het is daarom van belang schade te laten herstellen door een gespecialiseerd stukadoorsbedrijf en hiervoor vooral te overleggen met de garantiegever.