2019-11-03

Lekkages via aansluitingen

Bron: SBR 283.

Kenmerken van deze schade:

Natte plekken rond kozijnen of bij plafondaansluitingen die optreden kort na een regenbui of enkele dagen na een groot regenaanbod. Vnl. in op regenzijde (zuidwesten) georienteerde gevelvlakken, korte tijd na de oplevering.

Oorzaken:

Vochttransport achter de isolatieplaten. Dit vocht is niet door het systeem zelf heen gedrongen maar ontstaat door een of meerdere moeilijk te traceren inwateringspunten. Dit in combinatie met het ontbreken van een goede afdichting tussen bijv. kozijnen en de binnenconstructie.

Herstel:

Opsporen inwateringspunten. Er zijn bedrijven die hiervoor specialistische apparatuur hebben. Inwateringspunten afdichten en soms details aanpassen.

Preventie:

Geen buiten het gevelvlak stekende kozijnen toepassen en kozijnen waterdicht in de gevel plaatsen.