2019-11-03

Mechanische beschadiging

Bron: SBR 283.

Mogelijke Kenmerken van deze schade:

  • Plaatselijk gedeukte mortellaag wapeningslaag en soms isolatielaag blootliggend
  • isolatie verdwenen en ondergrond in het zicht

Oorzaken:

Opzettelijke stootbelastingen, vuurwerk of onjuist gebruik zoals bijv. een ladder die onvoorzichtig tegen het gevelvlak is geplaatst.

Herstel:

Afhankelijk van de ernst van de beschadiging plaatselijk nieuwe wapenings- en/of pleisterlaag of nieuw systeem aanbrengen. Uit esthetische overwegingen de gevel daarna geheel opnieuw op kleur brengen. Niet te lang wachten met herstelwerkzaamheden omdat aanwezige schade nieuwe, moedwillig aangebrachte, schade aantrekt.

Preventie:

Kwetsbaarheid plaatselijk verminderen door in de pleister een extra wapeningsweefsel en/of dikkere wapeningslaag aanbrengen of door tegels op het systeem te plaatsen. Vervangen van beschadigde isolatie, afpurren en gedeeltelijk sierpleister wegsnijden. Inbrengen weefsel, sierpleisteren.

te plaatsen. Vervangen van beschadigde isolatie, afpurren en gedeeltelijk sierpleister wegsnijden. Inbrengen weefsel, sierpleisteren.