2019-11-03

Scheurvorming door geboortekrimp van polystyreen

Bron: SBR 283.

Kenmerken van deze schade:

Deze schade komt alleen voor bij polystyreen en treedt op korte tijd na het aanbrengen van het systeem. Ter plaatse van de naden van de platen tekenen zich scheuren af van 0,1

Oorzaken:

De isolatieplaat krimpt na. Deze krimp kan tot 5 mm/m

Herstel:

Indien de scheurvorming kleiner of gelijk is als 0,2 mm is er geen technische reden tot herstel. Plaatselijke reparaties kunnen niet onzichtbaar worden uitgevoerd. Overwogen kan worden een scheuroverbruggende coating aan te brengen.

Preventie:

Bij levering controleren of er een datum van verwerking op de verpakking staat anders dient naar de verwerkingsdatum navraag gedaan te worden. Platen niet voor de toegestane datum verwerken.