Schade en garantie

Het is van belang schade, waarvan vermoed wordt dat deze nog onder de garantie valt, onmiddellijk te melden bij de garantiegever. Meestal bestaat hiertoe zelfs een verplichting.

Het is belangrijk om bij dat beschadigingen de vergaande schadekans te laten beoordelen. Aan de hand daarvan kan een beslissing genomen worden of direct herstel strikt noodzakelijk is.

Voordat men overgaat tot herstelwerkzaamheden, is het ten zeerste aan te bevelen, overleg te plegen met de garantiegevers, de leverancier van de gevelisolatie en een vakbekwaam stukadoorsbedrijf. Dit mede i.v.m. eventueel lopende garantieverplichtingen. LINK