Bevestigen zware voorwerpen en doorvoeren

Indien zware elementen op de gevel moeten worden aangebracht zoals deurhaakjes, bloembakken, zonweringen, hekwerken, rolluiken, buitenlampen, leuningen, waslijnen etc. moet rekening worden gehouden dat een pleisterlaag geen krachten kan opnemen.

Soms zijn er bij de uitvoering van het werk al voorzieningen aangebracht voor zware elementen. Dit zijn vaak klossen ter dikte van de isolatie en de hechtlaag. Deze moeten dan wel goed zijn aangebracht en duidelijk op een geveltekening zijn vastgelegd zodat ze gemakkelijk zijn terug te vinden.

Indien deze voorzieningen ontbreken dient men omzichtig te werk te gaan. Zware elementen dienen d.m.v. corrosiebestendige afstandhouders (bijv. draadeinden in mantelbuisjes) of door het alsnog aanbrengen van klossen, aan de draagkrachtige ondergrond bevestigd te worden. Het te bevestigen onderdeel moet daarbij 30 mm vrij van de gevel gehouden worden of voorzien te zijn van lekranden. Dit om vuilstrepen op de pleisterlaag te voorkomen.

Voorbeeld: bevestiging van een balkonhek

Het isolatiepakket dient naadloos aan te sluiten. Bijvoorbeeld met kit. Bij montage en ‘in gebruik’ mag de pleisterlaag niet worden ingedrukt of beschadigd.

Bevestigingen moeten zo zijn uitgevoerd dat ze geen ongelijkmatige vervuiling veroorzaken. Dit is o.m. te voorkomen door het te bevestigen element vrij te houden van de gevel of een lekdorpel onder het element aan te brengen.

Alle voorzieningen, doorvoeren en aansluitingen dienen waterdicht aangesloten te worden met de pleisterlaag d.m.v. een speciaal compressieband of bijvoorbeeld kit.