Doorvoeren

Attentie

Veel van het hiervoor genoemde is ook van toepassing op doorvoeren. Bij het achteraf aanbrengen van doorvoeren van stoffen met hoge temperaturen dient rondom tenminste 50 mm polystyreen vervangen te worden door minerale wol. Vaak is de doorvoer zelf al geisoleerd. Dan kan dit achterwege blijven.

Uiteraard dient er rekening mee gehouden te worden dat geen krachten op de pleisterlaag mogen worden uitgeoefend en dat de doorvoer dusdanig is aangebracht dat ze geen lekstrepen veroorzaken. Het isolatiepakket dient naadloos aan te sluiten. Bijvoorbeeld met kit. Bij montage en ‘in gebruik’ mag de pleisterlaag niet worden ingedrukt of beschadigd.

Doorvoeren moeten zo zijn uitgevoerd dat ze geen ongelijkmatige vervuiling veroorzaken. Dit is o.m. te voorkomen door een lekdorpel onder de doorvoer aan te brengen.

Alle voorzieningen, doorvoeren en aansluitingen dienen waterdicht aangesloten te worden met de pleisterlaag d.m.v. een speciaal compressieband of bijvoorbeeld kit.