2019-11-03

Voorwoord Handboek

Toenmalig directeur van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond Nederlandse Architekten (BNA), Mr. D. van der Veer, overleden in 2015, schreef in 1995 het voorwoord in het Handboek Gevelisolatie.

Als dagvoorzitter van een studiemiddag over gepleisterde gevelisolatie constateerde ik enige jaren geleden dat er over deze ‘andere manier van bouwen’ inmiddels een zeer grote hoeveelheid kennis is opgebouwd. Het verheugt mij te mogen vaststellen dat deze kennis nu gebundeld is in dit voortreffelijk handboek. In deze uitgave worden alle facetten rond de gepleisterde gevelisolatie compleet en overzichtelijk behandeld. De gevelisolatiebranche profileerde zich reeds eerder met een goed opgebouwde kwaliteitszorg van product tot en met verwerking. Daarna volgde de introductie van een uitgebreide garantieregeling. Door de verdere verbreiding van kennis, waarbij dit handboek een positieve rol kan spelen, zal de kwaliteit van het gevelisolatiewerk in alle fasen beter beoordeeld en dus nog verder verbeterd kunnen worden. Ik vertrouw erop dat dit handboek zal bijdragen aan een verdere toepassing van gepleisterde gevelafwerking die tot op heden al heeft geresulteerd in zoveel moderne, opvallende en fraai vormgegeven gebouwen.