2019-11-03

Goed, beter, best

Op deze website worden verschillende producten, of werkmethoden met elkaar vergeleken. Natuurlijk zijn er materialen leverbaar en werkmethoden mogelijk die een hogere kwaliteit hebben dan de daaraan gestelde eisen in BRL’s of URL’s. De eisen geven echter een minimumniveau aan. Het is van belang om niet altijd genoegen te nemen met het laagste kwaliteitsniveau.

Kiezen voor minder of het minste betekent vaak grotere risico’s tijdens en na de bouw. De materiaalkeuze heeft daarnaast vaak invloed op de verwerkbaarheid. Duurdere materialen verdienen zichzelf soms terug omdat zij arbeidsbesparend zijn.

Vaak wordt tijdens prijsonderhandelingen gezocht naar het minimaal noodzakelijke. Alvorens een beslissing te nemen over ‘het inleveren van kwaliteit’ is het daarom belangrijk vooraf alle consequenties goed te overwegen.