2019-11-03

Terminologie

Gebruikte benaming Alternatieve, soms onjuiste, benaming Omschrijving / Toelichting
Gevelisolatie en Systeem Buitengevelisolatie

Buitenisolatie

Thermische gevelafwerking

Gevelbuitenisolatie

Buitenstuc

Gevelstuc

Een uit meerdere onderdelen bestaand isolatiesysteem afgewerkt met mortel dat voornamelijk wordt toegepast tegen de buitenkant van gevels.
Dunne systemen Alle systemen m.u.v. systemen afgewerkt met dikke mineraalgebonden pleisters.
Dikke systemen Systemen afgewerkt met dikke mineraalgebonden pleisters. Veelal met krabpleisters.
Gelijmde systemen Gevelisolatie die op de ondergrond gelijmd wordt en waarbij eventuele mechanische bevestigingsmiddelen slechts ter meerdere zekerheid worden aangebracht.
Mechanisch bevestigde systemen Gevelisolatie die met mechanische bevestigingsmiddelen op de ondergrond wordt bevestigd waarbij hechtmortel additioneel wordt gebruikt.
Mortel Verzamelnaam voor verhard en onverhard materiaal van zowel poedervormige als pasteuze samenstelling in alle stuclagen.
Pleister Sierpleister

Afwerkpleister

Mortel of mortellaag die het uiterlijk van het systeem bepaalt.
Hechtmortel Hechtspecie

Hechtcement

Hechtmiddel

Lijm

Een specifieke bouwlijm bedoeld om de isolatieplaten op de ondergrond te bevestigen.
Polystyreen Inmiddels is de naam Airpop geïntroduceerd voor geëxpandeerd polystyreen. Ook bekend zijn o.a. de volgende (onjuiste) benamingen:

  • piepschuim
  • tempex
  • polystyrol
Geëxpandeerde (EPS) en geëxtrudeerde (XPS) polystyreenplaten zijn de internationaal vastgelegde benamingen en afkortingen. Tenzij geen nadere aanduiding gebruikt wordt is polystyreen op deze site een verzamelnaam voor beide soorten. Polystyreen is eigenlijk de naam van de grondstof (een harde kunststof) voordat deze geëxpandeerd of geëxtrudeerd wordt. Bij gevelisolatie is er amper sprake van geëxtrudeerd polystyreen. De BRL voorziet ook in andere kunststofschuim isolatieplaten, echter deze worden in geattesteerde systemen niet toegepast.
Cellulair glas Schuimglas Op dit moment niet meer in ons land in gevelisolatie toegepaste isolatieplaat.
Steenwol Isolatieplaat die in ons land (jammer genoeg?) weinig meer wordt toegepast in gevelisolatiesystemen. In theorie is glaswol ook in systemen te gebruiken, maar in de NL-praktijk komt het niet voor. Bijvoorbeeld in Scandinavie volop!
Isolerende mortel Wärmedämmputz Mortel die polystyreenbolletjes bevat. Deze mortel neemt de functie van de isolatieplaat over. Gezien de geringe isolerende werking wordt deze mortel in geattesteerde systemen niet toegepast.
Wapeningsmortel Verbindingsmortel

Inbedmortel

Grondmortel

Het materiaal waarmee, samen met wapeningsweefsel, de wapeningslaag gevormd wordt.
Wapeningslaag Verbindingslaag

Weefselmortellaag

Het deel van de mortelafwerking waarin het wapeningsweefsel wordt opgenomen en dat gelegen is tussen het isolatiemateriaal en de pleister.
Wapeningsweefsel Wapening

Wapeningsnet

Een in de wapeningslaag ingebed glasvezelnetwerk dat dient voor spanningsverdeling en versteviging.
Pluggen Nagels

Dübels

Schotelpluggen

Isolatiepluggen

Mechanische bevestigingsmiddelen om het systeem additioneel op de ondergrond te bevestigen
Cellenband BGI-band

Compressieband

Schuimband

Zwelband

Afdichtingsband

Geïmpregneerd opencellig schuimband dat voorgecomprimeerd moet worden toegepast.
Voorstrijklaag Primerlaag

Voorstrijkmiddel

Verflaag die soms wordt aangebracht op de wapeningslaag bij dunne systemen.
Krabpleister Kratzputz Mineraalgebonden pleister, onderdeel van een dik systeem, die zijn structuur bereikt door het uitkrabben van korrels uit de niet geheel verharde laag. In Duitsland wordt de naam kratzputz ook gebruikt voor pleisterlagen met een ‘kratzputz-structuur’. In dat geval is er echter sprake van een dunne pleisterlaag.
Verharding Droging Formeel is er bij dispersiegebonden mortels sprake van ‘droging’.
Dispersiegebonden mortels Verzamelnaam voor kunstharsgebonden mortels en gesiliconiseerde kunstharsgebonden mortels
Systeemhouder Leverancier van één of meerdere geattesteerde buitengevelisolatiesystemen.
Stukadoorsbedrijf Applicatiebedrijf

Isolatiebedrijf

Verwerker

In de Afbouw-CAO’s (die algemeen verbindend verklaard is) is vastgelegd dat gevelisolatie stukadoorswerk is vandaar dat de gevelisolatie wordt aangebracht door stukadoorsbedrijven.