2018-11-21

EPS-kwaliteiten

De aanduiding van de EPS-kwaliteiten was oorspronkelijk gebaseerd op de volumieke massa. Volgens de nieuwe Europese norm NEN-EN 13163 is de aanduiding thans gebaseerd op de druksterkte bij 10% vervorming. We hebben het daarbij niet over de toelaatbare spanning.

Er is dus overgestapt van de aanduiding met de volumieke massa naar de druksterkte als kenmerk. De naam EPS 60 kwam in de plaats voor PS 15, PS 20 werd EPS 100, EPS 150 werd de naam voor PS 25, EPS 200 voor PS 30 en EPS 250 voor PS 35

Daarbij staat 60, 100, 150, 200 en 250 voor de druksterkte bij 10% vervorming.

Aan platen voor buitengevelisolatie worden strengere eisen gesteld (zie de ETAG004 en BRL’s). Dit vind je terug op de codering voor die platen meestal door de toevoeging WDVS (wat staat voor Warmedam Verbund Systemen = Duits voor buitengevelisolatie). Daarbij wordt dan vaak de lambadawaarde als typeaanduiding gegeven. Bijvoorbeeld EPS040 WDVS heeft dan de lambadawaarde 0,040.

Dit om het makkelijk te maken…..