Thermische insnijdingen

Thermische insnijdingen zijn met dunne draad ingesmolten naden in een vierkant patroon. Deze vangen de spanningen beter op, die in de mortellaag ontstaan bij temperatuurwisselingen. Een bijkomend voordeel van thermische insnijdingen is dat hierdoor de platen minder gauw kromtrekken. Thermische insnijdingen zijn systeemgebonden.

Hechtingsgroeven

Hechtingsgroeven zijn groeven van circa 10 x 5 mm in een vierkant of rechthoekig patroon. Platen voorzien van deze groeven worden veelal gebruikt bij systemen met dikke mineraalgebonden mortels. Door deze groeven wordt de hechting van de mortel aan de plaat vergroot. Bij dunne afwerklagen wordt deze plaat niet vaak toegepast omdat de groeven zich dan kunnen aftekenen in de mortel door verschillen in vochtopname en verharding. Hechtingsgroeven zijn systeemgebonden.