Gesiliconiseerde kunstharsgebonden mortels

Een redelijk nieuwe ontwikkeling is de z.g. siliconenharsgebonden mortel. Omdat siliconenhars op zichzelf niet als bindmiddel kan worden gebruikt is er sprake van het mengen van kunsthars met siliconenemulsie. In Duitsland zijn de leveranciers van dispersiegebonden mortels overeengekomen dat er sprake is van een z.g. siliconenharsgebonden mortel indien het bindmiddel minstens 50 % siliconentoeslag t.o.v. de kunststofdispersie heeft en indien de dampdoorlatendheid een bepaalde waterdampweerstand niet overschrijdt. Vaak wordt de naam siliconenharsgebonden mortel echter ook gegeven aan mortels die niet aan deze criteria voldoen. Omdat de KOMO-Attesten niet aangeven welk percentage siliconenemulsie is toegevoegd is het maken van dit verschil in dit handboek verder niet zinvol.

Het kan daarom voorkomen dat in dit handboek genoemde systemen met gesiliconiseerde pleisters

De gesiliconiseerde kunstharsgebonden mortel wijkt slechts op enkele punten af van het beschrevene over kunstharsgebonden mortels. Alleen deze afwijkingen worden beschreven.

De waterafwijzendheid is de belangrijkste extra eigenschap die aan de gesiliconiseerde kunstharsgebonden mortels toegeschreven wordt. Daarnaast zijn deze mortels relatief dampopen. Aan de keerzijde van de medaille is de langere verhardingstijd en de prijs van deze mortels te noemen. De grondstoffen daarvoor zijn nl. schrikbarend duur.

Siliconen worden onder invloed van Ultraviolet (UV) licht afgebroken. Hoe hoger het siliconenharsaandeel hoe langzamer de afbraak onder invloed van UV-licht plaatsvindt.