Kunstharsgebonden pleisters

Kunstharsgebonden mortels zijn opgebouwd uit zand en gemalen natuursteen gemengd met een waterige kunstharsdispersie. Hieraan worden vaste en/of vloeibare kleurpigmenten en andere vulstoffen toegevoegd. Hoewel de naam anders zou doen vermoeden is het percentage kunsthars veelal minder dan 20 %. De mortel wordt in pasteuze vorm geleverd, meestal in emmers.

Bij kunstharsgebonden mortels ontstaat rond de korrels van de toeslagmiddelen een film; dit (fysisch) proces wordt ook wel filmvorming genoemd. De temperatuur, relatieve vochtigheid en de vochtigheid van de wapeningslaag spelen bij de verharding een zeer belangrijke rol.

Soms zijn de weersomstandigheden bij de verwerking dermate slecht dat de pleisterlaag niet goed verhardt. In dat geval kan er vocht achter een (enigszins) verharde laag blijven zitten. Dit water beschadigt op een later moment de pleisterlaag.

Bij te hoge temperaturen en/of een lage luchtvochtigheid kunnen enkele toeslagmiddelen te snel verdampen. Hierdoor ontstaat ook een onjuiste samenstelling van de pleister.

Te lage temperatuur en het nat worden of bevriezen van drogende lagen kan de filmvorming ook verstoren. Gedurende de verhardingstijd dienen daarom maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen.

Een kunstharsgebonden pleister mag niet onbeschermd onder het maaiveld wordt toegepast. De kunstharsdeeltjes kunnen n.l. week worden als zij continu met vocht in aanraking.