Sterkte

De sterkte van de pleister is niet afhankelijk van omgevingsfactoren. Alleen zout kan invloed hebben op silikaat- en mineraalgebonden pleisters. Aan zee verdienen daarom gesiliconiseerde kunstharsgebonden pleisters de voorkeur. De sterkte van de pleisterlaag is mede afhankelijk van de dikte en treksterkte van de wapeningslaag.

Beschadigingen ontstaan door invloeden van buitenaf kunnen uiteraard niet altijd voorkomen worden. Andere materiaalafhankelijke schade kan wel voorkomen worden, en wel door een juiste materiaalkeuze, detaillering, verwerking en verwerkingsomstandigheden.

Op plaatsen met een groot risico voor beschadiging (vandalisme) kiezen opdrachtgevers ook wel voor een afwerking met tegels of steenstrips. Dit is niet noodzakelijk omdat er mogelijkheden zijn om met gevelisolatie zelf een voldoende sterke oplossing te realiseren.

Dispersiegebonden en dunne mineraalgebonden pleisters kunnen extra verstevigd worden door de toepassing van extra weefsel en/of een grotere dikte van de wapeningslaag.

Silikaatgebonden pleisters zijn sterker dan eerder genoemde pleisters. Ook zij kunnen met een dikkere wapeningslaag extra versterkt worden.

Dikke mineraalgebonden pleisters hebben uiteraard een relatief grote dikte en worden aangebracht op een dikkere wapeningslaag. Hierdoor is het totale mortelpakket slagvaster en zijn geen extra voorzieningen aan de wapeningslaag nodig.