Weer en mineraalgebonden pleister

Mineraalgebonden pleisters verharden onder alle vorstvrije omstandigheden alhoewel de temperatuur wel invloed heeft op de snelheid daarvan. Fabrikanten stellen vaak dezelfde temperatuurseisen voor verwerking en verharding als bij dispersiegebonden pleisters. Omdat bij de verharding zelf wat warmte vrijkomt is geringe vorst niet per definitie schadelijk. Indien een mineraalgebonden pleisterlaag tijdens de verharding aan strengere vorst bloot komt te staan kan ze stukvriezen en is het mogelijk dat de pleisterlaag niet hecht aan de wapeningslaag of dat de binding tussen de korrels niet plaatsvindt. Bij te hoge temperaturen en/of een te lage luchtvochtigheid kan uitdroging plaatsvinden indien de pleister niet op de juiste wijze wordt afgeschermd en/of vochtig wordt gehouden. De cement en kalk uit de pleister verbinden zich dan niet voldoende waardoor de pleister