Hoekprofiel

Zeker daar waar stootbelastingen mogelijk zijn is een hoekprofiel op uitwendige hoeken raadzaam. Omdat de mortels in de loop der tijd sterker zijn geworden is de noodzaak van een hoekprofiel overigens afgenomen. Hoekprofielen worden vaak ook toegepast omdat daarmee een strakke afwerking mogelijk is en de verwerking eenvoudiger is. Het niet toepassen van hoekprofielen in dikke mineraalgebonden mortels zou nl. meer stelwerk met zich meebrengen.Metalen hoekprofielen voor dikke mineraalgebonden pleisters zijn veelal voorzien van een witte PVC-neus. Deze zorgt voor een extra bescherming voor het hoekprofiel zelf en een strak (wit) uiterlijk.