Tegels

Gevelisolatie kan worden afgewerkt met tegels. Reden hiervoor is voornamelijk gevelverfraaiing door andere afwerking, vorm en kleur, verhoging van stootvastheid en het minder gevoelig zijn voor vervuiling en bekladding. Er is geen grootschalige toepassing van tegels op gevelisolatie. Garantieregelingen garanderen niet altijd het complete getegelde systeem.