Tegels

Veelal worden op gevelisolatie tegels van 150 x 150 mm of kleiner toegepast. Grotere tegels stellen hogere eisen aan de vlakheid van de wapeningslaag.

De Duitse DIN 18515 handelt o.a. over het buiten tegelen op isolatiesystemen. Deze norm stelt dat de maximale tegelmaat 0,12 m2 dient te zijn terwijl de lengte van de zijde niet langer mag zijn dan 400 mm; bijv. 300 x 400 mm. De tegel mag niet dikker zijn dan 15 mm. Daarbij worden voor de voegbreedtes de navolgende richtwaarden gegeven:

  • normale tegels 3 tot 8 mm
  • splijttegels 4 tot 10 mm

 

Ter voorkoming van vorstschade bij voorkeur geen geglazuurde tegels toepassen. Tegels dienen vorstbestendig te zijn. In de praktijk blijkt dat tegels die wel voldoen aan de vorstbeproevingen die zijn vastgelegd in EN-normen in de praktijk toch onderhevig kunnen zijn aan vorstschade.

 

Omdat donker gekleurde tegels meer uitzetten worden deze vaak ontraden. In de praktijk worden echter steeds meer donkere kleuren toegepast.