Wapeningslaag

Op de isolatieplaat wordt wapeningsmortel aangebracht waarin, in een bewerking, het wapeningsweefsel wordt ingebed. Wapeningsweefsel en wapeningsmortel vormen de wapeningslaag.

Dikte

De dikte van de wapeningslaag is, afhankelijk van het systeem, 3 tot 8 mm. Bij dikke systemen horen ook dikkere wapeningslagen. De dikte neemt toe indien in de wapeningslaag twee lagen wapeningsweefsel worden toegepast.

Dunnere wapeningslagen, dan door de systeemhouder voorgeschreven, dienen categorisch te worden afgewezen.