Wapeningslaag Cement- of Kunstharsgebonden

Mineraal- / Cementgebonden wapeningslaag

Traditioneel wordt veelal een cementgebonden wapeningslaag toegepast.

Dispersiegebonden wapeningslaag

De dispersiegebonden wapeningslaag is flexibeler en daarom beter bestand tegen scheurvorming dan de (voornamelijk) mineraalgebonden wapeningslaag. Omdat de laag dunner is dan de cementgebonden wapeningslaag dient extra aandacht gegeven te worden aan de vlakheid van de isolatieplaat waartegen de wapeningslaag wordt aangebracht.

Bij deze mortel hebben temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de verwerking en daarna een belangrijke invloed op de verhardingstijd. Deze kan dan varieren van enkele dagen, onder normale weersomstandigheden, tot enkele weken bij lage temperaturen en/of een hoge relatieve vochtigheid. Met dit laatste wordt vaak geen rekening gehouden bij de planning.