Mechanische belasting

Men dient zich te realiseren dat waterslagen deze in de praktijk soms zwaar mechanisch belast worden. Denk daarbij het plaatsen van een ladder tegen de waterslag. Bij de bevestiging van de waterslagen dient men dan ook rekening te houden met deze belastingen. Het toepassen van bij de waterslag behorende ankers (klangen) biedt veelal hiervoor een oplossing.