2019-11-03

Blazen in de stuclaag

Kenmerken van deze schade:

Blaasvormige opbolling van stuclaag op cellulair glasplaten. Blazen worden bij bezonning groter en nemen weer af als de zon is verdwenen.

Oorzaken:

Voordat de wapeningslaag is aangebracht, is vocht in de open cellen van het cellulair glas aanwezig geweest. Doordat dit vocht bij bezonning verdampt en niet kan diffunderen door het cellulair glas, en moeilijk of niet door de bitumineuze laag, ontstaan er blazen.

Herstel:

Vooraf overleg plegen met de systeemhouder over de te volgen werkwijze.

Mogelijk herstel:

Blaas doorprikken met de priem. Kit in het gat spuiten. Mortellaag platdrukken en uitpuilende kit verwijderen. Met pleister gaatje repareren.

Preventie:

Afdekken van de steiger of gevel zodat de isolatieplaat en wapeningslaag niet nat kan worden. Voor het aanbrengen van de pleisterlaag de ondergrond grondig op vocht controleren.