LSGI: Waarom verenigd

LSGI-leden hebben zich verenigd omdat het belangrijk vinden dat gevelisolatie op een vakkundige wijze wordt aangebracht. Dat levert mooie fraaie werken op en zorgt voor continuïteit.

Daarom werken ze mee aan de kennisverspreiding over gevelisolatie.

Op technische bijeenkomsten leren ze van elkaar.

Ze assisteren elkaar bij complexe werken.

Door uitwisseling van ervaring profiteert de opdrachtgever mee van de bij de leden aanwezige laatste technische en organisatorische kennis.

LSGI-leden maken een fraai stuk werk en koppelen dat aan een uitstekende garantieregeling en onderhoud.