Steenstrips

Steenstrips kunnen eveneens als afwerking worden toegepast. Het aanbrengen van de steenstrips is bijzonder arbeidsintensief. Voor nadere informatie de leverancier van de steenstrips raadplegen.

Ten tijde van de publicatie van het Handboek in 1995 werden er sporadisch steenstrips op gevelisolatie aangebracht. Inmiddels is de steenstrip bij gevelisolatie niet meer weg te denken.

Ik zal nog hard aan de slag moeten om op deze site daar meer over te melden.