Eindinspectie

Een Eindinspectie gaat verder dan een Eindcheck. De externe controleur loopt het uitgevoerde werk na samen met het bedrijf dat het werk heeft uitgevoerd. Het is niet te beschouwen als een oplevering tussen opdrachtgever en stukadoorsbedrijf.

 

Een eindinspectie maakt altijd onderdeel uit van de Projectmatige controle. Ook kan de Eindinspectie door het Garantiefonds Gevelsystemen vereist worden als de gereedmelding van het werk, door het stukadoorsbedrijf, lang op zich heeft laten wachten. Een andere reden voor een Eindinspectie kan zijn dat de bevindingen van eerdere controles het Garantiefonds Gevelsystemen aanleiding gaven dit alsnog te vereisen.

Bij de eindinspectie worden geconstateerde afwijkingen gerapporteerd. Hierbij wordt ook gelet op de voor de gevelisolatie belangrijke werkzaamheden van bouwkundig aannemer of derden.

De in het eindinspectierapport genoemde punten dienen door het stukadoorsbedrijf (of soms de bouwkundig aannemer) worden hersteld / afgewerkt. Hierop kan eventueel opnieuw worden gecontroleerd.

Indien de herstelwerkzaamheden niet (juist) zijn uitgevoerd of dit niet aan de controlerende instelling wordt gemeld dan wordt dat in het eindrapport opgenomen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de afgifte van het garantieverklaring van het Garantiefonds Gevelsystemen.”