2019-11-24

Garantie

Garantie en kwaliteit gaan hand in hand. Bij gevelisolatie is naast de uitgebreide kwaliteitszorg ook de garantie uitstekend geregeld. Er is sprake van “verzekerde garantie”regelingen *). De meest bekende is die van het Garantiefonds Gevelsystemen. Dit fonds geeft garantie op alle systemen met een KOMO-Attest die door aangesloten stukadoorsbedrijven worden uitgevoerd.

Mede op verzoek van opdrachtgevers wordt uit kostenoverwegingen (premie) afgezien van een “verzekerde garantie” *). Bij schade heeft men dan wel een probleem. Om misverstanden te voorkomen is het aan te bevelen voor aanvang te laten bevestigen dat het werk wel of niet onder “verzekerde garantie”regeling *) valt.

Ervaring leert dat garantieregelingen door opdrachtgevers matig tot slecht bestudeerd zijn. Vaak weet een eigenaar niet welke garantieregeling van kracht is en wat er onder de garantie valt.

Nog erger: Er zijn garantieregelingen die minder garantie geven dan de wettelijke garantie.

*) Waarom de aanhalingstekens? Zie hier.

Particulier of Professioneel

Het burgerlijk wetboek geeft veelal meer rechten dan de schriftelijke garanties van bedrijven. Dit geldt voornamelijk voor particulieren. De bouwregelgeving *) beperkt garantie daar waar er sprake is van een professionele opdrachtgever.

*) Stand van zaken voor invoering Wet Kwaliteitsborging.