2018-04-22

Energiebesparing berekenen

Om te berekenen hoeveel besparing een isolatievoorziening oplevert dienen gegevens aanwezig te zijn van alle constructiedelen van het gehele gebouw (dus o.a. dak, vloer, muren en kozijngedeelten). Daarnaast dient bekend te zijn welk rendement het verwarmingssysteem heeft, welke brandstof gebruikt wordt, welke temperaturen er gewenst zijn etc.

Ook speelt het woningtype een rol. Bij rijtjeswoningen is warmteverlies via woningscheidende wanden bijvoorbeeld te verwaarlozen want de buren hebben ook een verwarmde woning (hopen we voor u)! Daarnaast dient bekend te zijn met welke winterse temperaturen of graaddagen rekening gehouden dient te worden.

Begrijpelijk dat e.e.a. resulteert in een zeer gecompliceerde berekening. Voor een leek een onmogelijke opgave en ook heel veel deskundigen bijten hun tanden er op stuk. Op deze site willen we een vereenvoudigde rekenmethode geven. Die gaat wel uit van de nodige aannames.

Een van die aannames is dat van alle energie die u gebruikt 40% verloren gaat via de ongeïsoleerde gevel. We hebben het dan over het deel van de gevel zonder het glas / de kozijnen. De rest, de 60% dus,  verwarmt via de vloer, kozijnen, dak, koken en douchen de wereld om ons heen. De genoemde 40% is een  hoog percentage omdat het geveloppervlak een groot uitmaakt van de gebouwschil.

We gaan rekenen en beginnen met de berekening van de warmteweerstand van de gevel in ongeïsoleerde en geïsoleerde staat. En om dat te kunnen doen moeten we ons verdiepen in navolgende waarden: