2018-03-24

K- en U-waarde

Een materiaal met een lage lambdawaarde isoleert goed. Maar hoe goed een isolatielaag / -plaat isoleert is ook afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal. Hoe dikker hoe beter de isolatie.

De U-waarde (vroeger de K-waarde genoemd) drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per m2 en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand (constructie) doorgelaten wordt. De U-waarde wordt ook warmtedoorgangscoëfficiënt genoemd. Een lage U-waarde betekent een thermisch goed isolerende wand.

De eenheid voor de U-waarde is W/(m2.K).

De U waarde van een 100 mm dikke isolatieplaat met een lambda van 0,035 is 0,035/0,1 = 0,35 W/(m2.K). Diezelfde plaat maar dan 200 mm dik geeft een U waarde van 0,035/0,2 = 0,175 W/(m2.K).

De U-waarde wordt in ons land nog gebruikt bij energieberekeningen van glas. Bij andere delen van de constructie rekent men met de R-waarde.

De R-waarde is de omgekeerde / reciproque van de U-waarde. (R= 1/U) en wordt weergegeven in m2.K/W.

De R-waardes van genoemde platen zijn 1/0,35 = 2,86 m2.K/W en 1/0,175 = 5,71 m2.K/W.