2018-04-22

R-Waarde

De R-waarde geeft de warmteweerstand van een materiaal per vierkante meter en per graad temperatuursverschil aan in m2.K/W. Bijvoorbeeld van een laag van 10 cm bakstenen of een laag van 18 cm isolatieplaat. Hoe hoger de R-waarde: Hoe beter een laag isoleert.

Hoe goed een isolatiemateriaal isoleert is afhankelijk van de warmtegeleidingscoefficient en de dikte. Een flinterdunne isolatieplaat isoleert slecht. Een dikke staalplaat ook. Het gaat om de combinatie van de (lage) warmtegeleidingscoefficient en (grote) dikte.

De R-waarde / warmteweerstand wordt berekend door de dikte van het materiaal te delen door de warmtegeleidingscoëfficiënt. De formule waarmee de warmteweerstand wordt berekend is dan ook als volgt:

Materiaaldikte (m¹)
Warmteweerstand (R-waarde) = ———————————————
Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda)

Door de dikte te delen door de lambdawaarde is de R-waarde van een bouw(materiaal)laag te berekenen.

Bijvoorbeeld:

  • De R-waarde van een 21 cm laag B4 (Gevelklinkers) is 0,21 / 0,85 = 0,247 m2.K/W.
  • De R-waarde van een 18 cm isolatielaag (of het om minerale wol of polystyreen gaat maakt niet zoveel uit) is 0,18 / 0,04 *) = 4,500 m2.K/W.

*) Oei: de lambdawaarde van polystyreen is eigenlijk iets lager dan deze 0,04. Dus mijn berekeningen zijn op deze site zelfs nog wat aan de ongunstige kant, wat betekent dat gevelisolatie nog beter isoleert dan wat ik op deze pagina’s vertel. Maar de verschillen zijn klein. Ik zal dit later nog wel corrigeren. Ik laat het er nu even bij…..

Met de R-waarden van alle lagen van waaruit een constructie(deel) is opgebouwd kan de warmteweerstand van dat constructiedeel (Rc-waarde) worden bepaald.