2018-04-22

Rc-Waarde

De Rc-waarde is de R-waarde van een constructie (en die bestaat uit meerdere bouw(materiaal)lagen). Door de R-waarden van bouw(materiaal)lagen op te tellen is de Rc-waarde van een constructie uit te rekenen.

Rc-waarde steens muur ongeïsoleerd en geïsoleerd met gevelisolatie

Bijvoorbeeld als we willen weten wat de Rc-waarde is van een 21 cm dikke bouw(materiaal)laag van B4 (Gevelklinkers) geïsoleerd met 18 cm isolatie dan is daarvan de Rc-waarde de optelling van de verschillende bouw(materiaal)lagen oftewel 0,247 m2.K/W + 4,500 m2.K/W = 4,747 m2.K/W.

We rekenen ook nog de U-waarde voor en na isolatie uit want die hebben we later nog nodig: De U-waardes zijn voor isolatie (1/0,247 =) 4,045 W/(m2.K) en na isolatie (1/4,747 =) 0,211 W/(m2.K).

Rc-waarde geïsoleerde spouwmuur wel en niet geïsoleerd met gevelisolatie

Nog een rekenvoorbeeld:

De Rc-waarde van een geïsoleerde spouwmuur berekent men als volgt:

  • Binnenblad 10,5 cm laag B4 (Gevelklinkers) 0,105 / 0,85 = 0,124 m2.K/W.
  • De R-waarde van een 4 cm isolatielaag (of het minerale wol is of polystyreen maakt niet zoveel uit) 0,04 / 0,04 = 1,000 m2.K/W.
  • Buitenblad net als binnenblad 0,124 m2.K/W.

Oftewel een Rc waarde van 0,124 + 1,000 + 0,124 = 1,248 m2.K/W.

Ook hier isoleren we met 18 cm isolatie (0,18/0,04=4,500 m2.K/W) waardoor de Rc-waarde 1,248 + 4,500 = 5,747 m2.K/W wordt.

De U-waardes voor en na toevoegen van de gevelisolatie zijn resp. 1/1,248 = 0,802 en 1/5,747 = 0,174 W/(m2.K).

Wat bespaart u nu in beide toepassingen?