2018-04-22

Kwaliteit

Om een goed buitengevelisolatiewerk te maken heb je een goed bedrijf nodig die met kennis van zaken goede producten gebruikt!

De kwaliteitsregeling die we in ons land kennen borgt dat. We kennen in ons land kwaliteitsverklaringen voor gevelisolatiesystemen (een z.g. KOMO-Attest gevelisolatie) en bedrijven die dit aanbrengen (een z.g. KOMO-Procescertificaat gevelisolatie). Die kwaliteitsverklaringen houden in dat zowel de systemen, als de bedrijven bij de uitvoering, door onafhankelijke controleurs worden gecontroleerd.

Grondslag voor deze kwaliteitsystematiek zijn beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen. (BRL’s en URL’s.)

In een Europese gemeenschappelijke markt is het niet zinvol om per land kwaliteitseisen op te stellen. Al jaren geleden is dit ingezien door een groot aantal Europese instituten die kwaliteitsverklaringen afgeven.

Voor buitengevelisolatie zijn Europese richtlijnen opgesteld waaraan buitengevelisolatiesystemen getoetst dienen te worden. Het duurde lang voordat deze Europese richtlijn het levenslicht zag. Het was daarom niet vreemd dat er in diverse landen, (en Nederland was daarbij koploper), op basis van de Europese richtlijn verder gebouwd werd aan een nationale richtlijn, in ons land een BRL. Het is, aan de hand van de nationale BRL, mogelijk praktisch alle systemen te toetsen.

Zoals u weet stammen veel van de teksten op deze site uit het Handboek Gevelisolatie uit 1995. In 1999 verscheen er uiteindelijk een ETAG Guideline. (ETAG (European Technical Approval Guide-line) draft nr. 14 ‘External thermal insulation composite systems with rendering’).  Een Europese norm / richtlijn. Inmiddels is ook de Nederlandse (en Belgische) regelgeving (BRL) op deze guideline gebaseerd.