2019-10-06

BRL 1328, 1336 en 9600

Vooral de BRL’s 9600 en 1328 zijn de basis van de kwaliteitszorg bij buitengevelisolatie. Inmiddels is er ook een BRL 1336

Op basis van de “BRL 9600 Afbouwwerkzaamheden” kan een bedrijf een KOMO Afbouw procescertificaat krijgen. De beoordelingsrichtlijn BRL 9600 is een beoordelingsrichtlijn voor het diverse afbouwwerkzaamheden, zoals gevelisolatie, het monteren van systeemwanden en –plafonds, stukadoorswerk, spackspuitwerk en vloeren. Op het KOMO-certificaat is vermeld welke Scope van toepassing is. Voor buitengevelisolatiebedrijven dient dat de “Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking” die gebaseerd is op Uitvoeringsrichtlijn URL 0735.

De BRL 1328 ‘Buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde afwerking’ omschrijft de eisen waar het systeem (de bij elkaar horende systeemcomponenten) dienen te voldoen.

Op deze site wordt aangegeven wat in die BRL’s en URL is opgenomen over het systeem en de systeemcomponenten. Elders op deze website aandacht voor wat de BRL en URL voorschrijft over projectbeoordeling en uitvoering. Een groot aantal passages zijn uit di BRL’s en URL  overgenomen.

Al geruime tijd wordt door de certificerende instellingen SKG-IKOB gewerkt aan aparte BRL’s en URL’s voor het aanbrengen van steenstrips (al dan niet op isolatieplaten…)

In juni 2019 werd door Insula Certificatie de BRL 1336 “Buitengevelisolatie met harde bekleding” uitgegeven. Het gaat hier dan om een BRL van producten waar steenstrips op EPS-platen worden gelijmd zonder de bij gepleisterde gevelisolatie gebruikelijke wapeningslaag.

URL’s zullen gaan verdwijnen. Het is overigens “What’s in a name.” De naam verandert maar de inhoud blijft grotendeels hetzelfde.