2019-11-02

Certificerende Instellingen

Certificerende instellingen controleren of bedrijven en producten voldoen aan kwaliteitseisen en geven aan de hand daarvan kwaliteitsverklaringen af.

Er zijn verschillende soorten certificerende instellingen. Sommige daarvan zijn voor een of meer van hun activiteiten erkend (geaccrediteerd) door de Raad voor de Accreditatie (RvA). Dat betekent dat deze instellingen, die kwaliteit van producten en bedrijven bewaken, op hun beurt ook weer gecontroleerd worden.

Voor gevelisolatie zijn navolgende certificerende instellingen van belang: