2019-10-06

College van Deskundigen

Een College van Deskundigen ziet toe op de regels en rapportages rond certificatie m.b.t. bepaalde BRL/URL’s. In deze colleges zetelen deskundigen vanuit de marktpartijen: Klanten, Leveranciers en Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren.

Bij buitengevelisolatie zijn er twee College’s van Deskundigen betrokken.

  • Gemeenschappelijk College van Deskundigen Afbouwwerkzaamheden (BRL 9600)
    Hierin hebben zitting vertegenwoordigers van NOA, TBA, Producenten Gepleisterd Bouwen, Woningborg Groep en een onafhankelijk voorzitter.
  • College van Deskundigen Buitengevelisolatie (BRL 1328)
    Hierin hebben zitting vertegenwoordigers van NOA, Producenten Gepleisterd Bouwen, Stichting Gevelgarantie een deskundige en een onafhankelijk voorzitter.

Auteur heeft namens NOA in beide colleges zitting.

In november 2018 werd besloten beide commissies samen te voegen. Als ik dit nu een jaar later schrijf is dit nog steeds niet gebeurd……