2018-04-22

Raad voor de Accreditatie

De Raad voor de Certificatie werd in 1981 opgericht op initiatief van onder meer het Ministerie van Economische Zaken en hield zich bezig met de regulering van certificatiesystemen. De RvA dient er o.a. op toezien dat door haar erkende certificerende instellingen voldoende deskundig en onafhankelijk zijn. De RvA ziet in principe toe op alle kwaliteitsverklaringen in het gehele bedrijfsleven, dus niet alleen in de bouw.

In september 1995 fuseerden NSS (NKO/STERIN/STERLAB) en de Raad voor de Certificatie tot de Raad voor Accreditatie (RvA). Sindsdien bestrijkt het werk van de RvA vier accreditatieterreinen: kalibreren, inspecteren, testen en certificeren.

Website