2018-12-01

Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

SBK stimuleert en bevordert de integrale kwaliteitszorg in de bouw. Dat doet SBK onder meer door kwaliteitskeurmerken voor de bouw te beheren. SBK brengt deze keurmerken in overeenstemming met erkende verklaringen in andere Europese landen.

Daarnaast adviseert SBK de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK)  en  Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat hierbij om de erkenning van kwaliteitsverklaringen en de Richtlijn Bouwproducten. SBK is ook liaison voor Nederland op het gebied van Europese regelgeving.

Conform het verzoek van BZK heeft SBK per 1 maart 2016 alle, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) ter discussie gestelde, maar niet afdoende aangepaste beoordelingsrichtlijnen (BRL’s), uit haar publicaties verwijderd. Gelijktijdig zijn ook vrijwel alle KOMO BRL’s uit de publicaties verwijderd, inclusief KOMO BRL’s welke niet op de lijst van de minister voorkwamen. De certificaten afgegeven op deze BRL’s zijn daarmee niet langer een wettig erkend bewijsmiddel dat aan de vermelde voorschriften uit de Nederlandse bouwregelgeving voldaan wordt.

Dat laatste was een van de voordelen van de KOMO kwaliteitsverklaringen. Door dit alles speelt SBK een veel kleinere rol dan voorheen in “de kwaliteitsverklaringenwereld”.

Weinig inspirerende website van SBK: Bouwkwaliteit.nl